Cô Trần Thị Thúy Lan

Cô : Trần Thị Thúy Lan 
Sinh năm : 1981
Quê quán : Phú Thọ 
Kinh nghiệm : chăm bé sinh đôi 9 tháng đến khi bé đực 1,5 tuổi ở Trương Định, giúp việc nhà ở Âu Cơ được 6 tháng.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản