Cô : Trần Thị Lê

Cô : Trần Thị Lê

Sinh năm : 1959

Quê quán : Tuyên Quang

Kinh nghiệm : trông ông tai biến 3 năm ở Hai Bà Trưng 

Tag: