Cô : Trần Thị Huệ

Cô : Trần Thị Huệ 
Sinh năm : 1965
Quê quán : Phú Thọ
Kinh nghiệm : Chăm ông Liệt ở Thanh Nhàn 6 tháng, giúp việc nhà ở Thái Học 3 tháng .

Tag: