Cô : Phan Thị Hằng

0₫

Cô : Phan Thị Hằng 
Sinh năm : 1972 
Quê quán : Phú Thọ 
Kinh nghiệm : Chăm bé 4 tháng đến 3 tuổi ở Hà Đông, giúp việc nhà 4 tầng 1 năm ở Trần Quốc Hoàn

Tag: