Cô : Phạm Thị Phiên

Cô : Phạm Thị Phiên 

Sinh năm : 1964

Quê quán : Nam Định 

Kinh nghiệm : Rửa bát, giúp việc nhà 3 tháng ở Lê Văn Lương