Cô : Nguyễn Thị Việt

Cô : Nguyễn Thị Việt 
Sinh năm : 1969
Quê quán : Ba Vì 
Kinh nghiệm : giúp việc nhà 3 tầng được 2 năm ở Quảng Ninh, chăm bé 4 tháng đến khi bé được 1 tuổi ở Cầu Giấy.

Tag: