Cô Nguyễn Thị Thiệp

0₫

Cô : Nguyễn Thị Thiệp 

Sinh năm : 1961

Quê quán : Thái Nguyên 

Kinh nghiệm : dọn dẹp nhà cửa, là giáo viên cấp 1 đã nghỉ hưu .