Cô Nguyễn Thị Sợi

Cô Nguyễn Thị Sợi Năm sinh : 1965

Quê quán : Thái Nguyên Kinh nghiệm :

Giúp việc nhà cho ông bà Xuân Phương 8 tháng

Chăm ông bà liệt ở Thái Nguyên

Chăm bé 18 tháng ở Hà Đông