Cô Nguyễn Thị Niên

Cô Nguyễn Thị Niên 

Sinh năm : 1969

Quê quán : Vĩnh Phúc 

Kinh nghiệm : giúp việc nhà ở Vĩnh Yên 3 năm , chăm bé 2 tuổi ở Duy Tân 

Cô thật thà, biết việc, chăm chỉ.

Tag: