Cô : Nguyễn Thị Nguyệt

Cô : Nguyễn thị Nguyệt 

Quê quán : Ninh Bình

Sinh năm : 1971

Kinh nghiệm : chăm bà bị ngã 4 tháng ở Ô Chợ Dừa, chăm bà bị lẫn 6 tháng ở Hà Đông, chăm bà bị liệt ở Ngô Thì Nhậm được 2 năm 

Tag: