Cô : Nguyễn Thị Ngân

Cô : Nguyễn Thị Ngân 

Sinh năm : 1967

Quê quán : Yên Bái

Kinh nghiệm : chăm bé 7 tháng đến khi bé được 5 tuổi ở Linh Đàm, giúp việc nhà ở Linh Đàm 

Tag: