Cô : Nguyễn Thị Mai

Cô : Nguyễn Thị Mai

Sinh năm : 1973

Quê quán : Ninh Bình 

Kinh nghiệm : chăm bé 1 tháng đến khi bé được 2 tuổi ở Long Biên 

Tag: