Cô : Nguyễn Thị Mai

Cô : Nguyễn Thị Mai

Năm sinh : 1963

Quê quán : Hưng Yên

Kinh nghiệm: chăm bé 2 năm ở Giảng Võ, giúp việc nhà ở Giáp Bát 6 tháng.

Tag: