Cô : Nguyễn Thị La

Cô : Nguyễn Thị La 

Sinh năm : 1971

Quê quán : Phú Thọ

Kinh nghiệm : giúp việc nhà 4 tầng 5 tháng ở Hồ Tây, nấu ăn ở công trường ở Sơn La 

 

Tag: