Cô : Nguyễn Thị Khuyên

Cô : Nguyễn Thị Khuyên 
Quê quán : Yên Bái 
Sinh năm : 1969
Kinh Nghiệm : Giúp việc nhà tại Yên Bái

Tag: