Cô : Nguyễn Thị Khánh

Cô : Nguyễn Thị Dậu

Sinh năm : 1976

Quê quán : Phú Thọ

Kinh nghiệm : giúp việc nhà ở Việt Trì 7 tháng.

 

Tag: