Cô : Nguyễn Thị Hồng

Cô Nguyễn Thị Hồng

Quê quán : Yên Bái

Sinh năm :1967 

Kinh nghiệm : giúp việc nhà , chăm bé tại Hà Nội 2 năm