Cô Nguyễn Thị Hồng

0₫

Năm sinh :1967

Quê quán : Yên Bái

Kinh nghiệm : giúp việc nhà 2 năm tại Hà Nội