Cô : Ngô Thị Xuân Hương

Cô : Ngô Thị Xuân Hương 
Sinh năm :1968
Quê quán : Thái Bình 
Kinh nghiệm : giúp việc nhà tầng ở hàng Nón 8 tháng. giúp việc nhà ở Thanh Trì 6 tháng

Tag: