Cô : Ngô Thị Thà

Cô : Ngô Thị Thà 

Sinh năm : 1965

Quê quán : Ninh Bình 

Kinh nghiệm : giúp việc nhà cho ông bà 1 tháng, chăm bé ở Ninh Bình được 1 năm