Cô : Nghiêm Thị Tám

0₫

Cô : Nghiêm Thị Tám 
Quê quán : Thanh Hóa 
Sinh năm: 1977
Kinh nghiệm : Giúp việc nhà ở An Khánh được 4 tháng

 

Tag: