Cô : Lưu Thị Thắng

Cô : Lưu Thị Thắng 
Sinh năm : 1967
Quê quán ; Phú Thọ
Kinh nghiệm : chăm bé 1 tháng đến khi bé được 1 tuổi ở Xuân Đỉnh, chăm bé 3 tuổi ở Hà Đông

Tag: