Cô Lương Thị Đăng

0₫

Cô : Lương Thị Đăng

Sinh năm : 1965

Quê quán : Thường Tín - Hà Nội 

Kinh nghiệm : chăm bé 2,5 tháng đến hơn 1 tuổi ở Nguyễn Chánh , chăm bé 3 tháng đến hơn 1 tuổi ở Phạm Văn Đồng.

Tag: