Cô : Long Thị Mai

Cô : Long Thị Mai 
Sinh năm : 1960
Quê quán : Thái Nguyên 
Kinh nghiệm : giúp việc nhà trên Thái Nguyên 1 tháng.
Cô thật thà, hiền lành, không vướng bận gia đình

Tag: