Cô Lê Thị Xây

Cô : Lê Thị Xây 
Quê quán : Lạng Sơn 
Sinh năm : 1960
Kinh nghiệm : giúp việc nhà, chăm bé ở Vĩnh Phúc 

Tag: