Cô : Lê Thị Quỳ

Cô : Lê Thị Quỳ

Sinh năm : 1963

Quê quán : Thanh Hóa 

Kinh nghiệm : giúp việc nhà 1 năm nhà 3 tầng ở Thanh Xuân, giúp việc nhà ở Trần Duy Hưng 1 năm.

Tag: