Cô : Giáp Thị Hoa

Cô : Giáp Thị Hoa 

Sinh năm : 1961

Quê quán : Thái Nguyên 

Kinh nghiệm : Giúp việc nhà ở Phạm Văn Đồng được 1 tháng.