Cô : Dương Thị Liên

Cô : Dương Thị Liên 

Sinh năm : 1958

Quê quán : Thái Nguyên 

Kinh nghiệm : giúp việc nhà ở Tây Hồ 2 tháng, giúp việc nhà cho bà bị tai biến ở Ngọc Khánh.