Cô : Đào Thị Sáu

Cô : Đào Thị Sáu
Sinh năm : 1960
Quê quán : Hải Dương 
Kinh nghiệm : Chăm bé 4 tháng đến khi bé được 10 tháng ở Cổ Nhuế, chăm bé 1 tuổi đến khi bé được 2 tuổi ở Mỹ Đình.