Cô : Chu Thị Yến

Cô : Chu Thị Yến 

Sinh năm : 1965

Quê quán : Sơn La

Kinh nghiệm : chăm bé 1 tuổi ở Phạm Văn Đồng 3 tháng, chăm bé hơn 1 tuổi ở đường Láng 4 tháng

Tag: