Cô : Bùi Thị Tiến

Cô : Bùi Thị Tiến 
Sinh năm : 1979
Quê quán : Phú Thọ
Kinh nghiệm : giúp việc nhà ở Phú Thọ 
Cô thật thà, hiền lành