Cô : Bùi Thị Thanh Tâm

Cô : Bùi Thị Thanh Tâm 

Quê quán : Hưng Yên

Sinh năm : 1974

Kinh nghiệm : chăm bé từ 13 tháng đến gần 2 tuổi Pháp Vân 

Cô nhanh nhẹn, nhiệt tình, chăm chỉ 

Tag: