Chị : Nguyễn Thị Hường

Chị : Nguyễn Thị Hường 
Sinh năm : 1983
Quê quán : Hòa Bình 
Kinh nghiệm : làm tạp vụ quán ăn ở Hòa Bình.

Tag: