Chị : Lương Thị Dung

Chị : Lương Thị Dung Quê quán : Phú Thọ
Năm sinh :1989
Kinh nghiệm : Chăm bé 3 năm ở Thanh Xuân, Hà Nội, giúp việc nhà 6 tháng tại Sóc Sơn, Hà Nội