Chị Lương Thị Dung

0₫

Quê quán : Phú Thọ

Năm sinh :1989

Kinh nghiệm : Chăm bé 3 năm ở Thanh Xuân, Hà Nội, giúp việc nhà 6 tháng tại Sóc Sơn, Hà Nội